free hit counter
Leef geïnspireerd (.nl)

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 647

Leef geïnspireerd (.nl)

Inspiratie is een woord dat je tegenwoordig overal en nergens, te pas en te onpas tegenkomt. Het is als het ware niet oké als je géén geïnspireerd leven leidt. Het woord Inspirerend wordt in de media vaak verbonden aan uiterlijke zaken zoals bijvoorbeeld het ondernemen van grote en verre reizen, het hebben van grote succesvolle bedrijven, vele uiterlijke uitdagingen waar de adrenaline je door de aderen druist.

In onze social-media is het een gewoonte geworden om alleen maar je inspirerende en mooie momenten te posten zodat “vrienden” kunnen zien hoe inspirerend jouw leven wel niet is. Inspiratie is een hot item geworden. Zelfs op de werkvloer dien je een inspirator te zijn. Een voorbeeld die anderen aanspoort om net zo bevlogen te werken als jij.

Vaak wordt inspiratie opgewekt door wereldberoemde iconen die door hun talenten enorme financiële overvloed weten te vergaren maar van gekkigheid niet weten om in het leven balans te bewaren en hierdoor vaak op een of andere manier ontsporen. In de huidige maatschappij is inspiratie veelal gekoppeld aan de uiterlijke wereld van materie, bezit en identiteit.

De andere zijde van inspiratie
Toch is er een kant van het geïnspireerd zijn die ik graag wil belichten. De reden waarom wij onze activiteiten in ons Centre for conscious creation hebben ondergebracht op leefgeinspireerd.nl. Inspiratie die los staat van de buitenwereld maar een persoonlijke ervaring is diep in onze innerlijke wereld. De zoektocht naar aards geluk is voor vele mensen een onophoudelijke achtbaan van emoties en opwinding die nooit datgene aanreikt wat werkelijk wordt gezocht.

Inspireren stamt af van het woord “inspirare” wat inademen betekent. Vanuit de oude geschriften werd hiermee het inademen van de geest bedoeld. De grote geest ook wel omschreven als spirit of de alles doordringende universele kracht die leven doet ontstaan. Met andere woorden wanneer ik schrijf over inspiratie bedoel ik de Goddelijke kracht die via de adem wordt verbonden met ons leven als mens.

Inspiratie zonder uiterlijk vertoon is dus een heel ander kijk op een “geïnspireerd” leven. Deze inspiratie zie je dus niet aan de buitenkant maar kun je alleen waarnemen als je iemand oprecht diep in de ogen kijkt. Deze vorm van geïnspireerd zijn is leven in het bewustzijn dat er een grotere werkelijkheid is dan het aardse leven. Het besef ontwikkelen dat achter de wereld van de zintuigen en gedachten een waarheid bestaat die altijd bestaand zal blijven. In tegenstelling tot de vergankelijkheid van de materiële wereld.

Symptomen van een ongeïnspireerd leven
Onrust, ontevredenheid, angsten, negatieve emoties, depressie of lusteloosheid zijn maar een paar symptomen van een “ongeïnspireerd” leven. Een leven waar je het belangrijkste aspect van het mens zijn bent vergeten. Een leven waar je het verstand, de gedachten en de zintuigen continu naar buiten gericht houdt en daardoor de inspiratie van de ziel of het Goddelijke niet meer kunt waarnemen of ontvangen.

Alle grote wereld religies of humanitaire stromingen zoals bijvoorbeeld de yoga-sutra’s of vedanta helpen de mensheid zich te herinneren dat alles wat we zoeken in ons zelf ligt. Wanneer je de moeite neemt om het verstand en de zintuigen op te voeden en deze door middel van een dagelijks stilte moment of meditatie tot rust te brengen, je als vanzelf de inspirerende kracht kunt waarnemen die jou lichaam in leven houdt.

Vele mensen denken dat voedsel en water ons lichaam levend houden en in zekere zin is dit gedeeltelijk waarheid. Maar wanneer een persoon is overleden kunnen we de meest voedzame voedingsmiddelen in de maag brengen toch zal de persoon niet meer tot leven komen. Dit omdat de ziel is vertrokken, de inspirerende kracht heeft het lichaam verlaten en is het lichaam dus voorgoed levenloos geworden.

Een geïnspireerd leven is dus dagelijks leven met het besef dat ook jij wordt bestuurd en samenwerkt met deze inspirerende, Goddelijke kracht. Dat alles wat je wenst al aanwezig is en je als vanzelf zult ontvangen wanneer je alle valse identiteiten, beperkende overtuigingen en valse illusies ontmaskert en durft los te laten.

Hoe doe je dit? Door elke dag de stilte in jezelf te bezoeken en van daaruit de verbinding onderhouden en versterken met deze inspirerende kracht die alles voedt wat leeft en bestaat. De innerlijke inspirator is alles wat je mist in het leven, en wacht geduldig op je totdat je klaar bent met het spel der aardse illusie en weer kiest voor duurzaamheid.

Heb ik nu wel of geen verbinding?
Hoe weet je nu of je tijdens je stilte-moment of meditatie nu echt verbinding hebt met deze kracht? Het is meestal niet zoals je vaak in vage spirituele kringen hoort of leest; flitsend licht, engelen, gidsen en astrale reizen, etc, etc. Nee, veelal ervaar je een eenvoudige innerlijke rust een gevoel van vrijheid en acceptatie die je totaal loskoppelt van alles wat er zich momenteel in je leven afspeelt. Een diep gevoel van tevredenheid en vreugde. Waarna je weet dat alles goed is zoals het nu is.

Wanneer je dagelijks de inspanning levert en deze rustmomenten voor jezelf gaat inbouwen zal je leven als vanzelf gaan veranderen. Dan zal ook jij een “geïnspireerd” leven leiden. Niet de uiterlijke vorm maar de ware innerlijke vorm die ook jou de sprankeling van inspiratie doet laten beleven en al je problemen wegsmelten als sneeuw voor de zon.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello