free hit counter
Her-inneren

Columns van Michel Tomaello

Stacks Image 194

Her-inneren

Herinneren is het terug halen van een gebeurtenis of ervaring die je eerder hebt beleefd. Je ziet opnieuw de beelden en personen of je voelt als het ware opnieuw hoe een bepaalde situatie toen aanvoelde op dat specifieke moment in tijd. Het herinneren staat dus op deze manier voor het herbeleven van de plaatjes of het gevoel. Herinnering is dus herbeleving.

In deze tijd koppelen we herinneren meer aan een functie van ons brein. Het kunnen terughalen van een gebeurtenis d.m.v. de woorden of de beelden van de gebeurtenis of ervaring van wat eerder in je leven heeft plaatsgevonden. Veelal hebben mensen niet meer het besef dat herinneren méér om het gevoel gaat wat gekoppeld is geraakt aan die desbetreffende gebeurtenis.

De deling tussen een puur verstandelijke herinnering en een HER-INNERING (opnieuw innerlijk beleven) waarbij je opnieuw deelgenoot wordt gemaakt van de gekoppelde gevoelens is een groot verschil. Het herbeleven van een gedachte als herinnering is lang niet zo intensief als het opnieuw gewaar worden en opnieuw ervaren van de “gevoelens” omtrent deze situatie.

Weet dat je als Schepper je eigen leven vorm geeft en met je gevoel en emoties jezelf laat resoneren op een zekere frequentie welke op zijn beurt de gebeurtenissen aantrekken in je leven die in gelijke trilling en overeenkomst zijn met wat jij uitzendt. Veelal zijn mensen meer gefocust op herinneringen die niet echt plezierig zijn geweest en misschien zelfs wel pijnlijk, verdrietig of angstig.

Het terughalen van deze gedachten laat tegelijkertijd ook de gevoelens binnen die daar toen bij hoorden en zich ook HER-INNEREN met als gevolg dat je in een lagere vibratie stapt die gelijksoortige (vervelende) situaties in je huidige realiteit binnen brengt. Het loont daarom ook om je juist situaties te gaan HER-INNEREN die je veel plezier, rust, vreugde, voldoening, liefde of harmonie hebben gebracht. Je gevoelens in deze situaties verhogen je trilling op een zodanige manier waardoor je weer positieve levenssituaties zult gaan aantrekken en uiteindelijk manifesteren.

Het universum als alles doordringende kracht (sommige noemen het God) kun je vergelijken met een groot kopieer apparaat! Wat je als mens aan emoties en gedachten uitzendt kopieert het universum voor je en stuurt ze terug in de vorm van situaties die deze zelfde trillingen bevatten.

HER-INNEREN is niet iets wat per definitie in het verleden hoeft te liggen. Je kunt je zeker ook situaties gaan HER-INNEREN die je nog niet hebt meegemaakt of ervaren maar wel verlangt. Het brein kan zich deze situaties niet herinneren omdat deze nog niet hebben plaatsgevonden en dus geen gemanifesteerde gebeurtenissen zijn.

Jezelf iets HER-INNEREN is dus een mogelijkheid om al in gevoel te gaan ervaren hoe het is als jouw verlangen zich zou hebben gemanifesteerd. Voor het universum maakt het niet uit, in antwoord op jouw vibratie, of iets “echt” heeft plaatsgevonden of zich alleen afspeelt in jouw verbeelding. Het universum kopieert de uitstraling die jij uitzendt en brengt gelijksoortige situaties naar je toe. HER-INNEREN kan dus een effectief stukje gereedschap zijn waarin je continu de toon zet in je innerlijk hoe je jouw leven het liefst wilt invullen.

Herinneren is iets van het verstand gekoppeld aan een eerdere ervaring. HER-INNEREN heeft geen relatie met het verleden maar is verleden, heden en toekomst tegelijk. Het HER-INNEREN is met recht de verbinding herstellen met je eigen Godsvonk en van hieruit duidelijk aangeven hoe jij je leven wenst in te richten.

Om je leven naar je eigen verlangens te gaan vormgeven is er dus absoluut geen plaats voor slechte herinneringen omdat zij slechts meer brengen van datgene je niet wenst. HER-INNER wie JE werkelijk BENT, in samenwerking met de mooie dingen van het leven en een nieuwe wereld zal zich als vanzelf voor je openen.

Michel Tomaello.
Terug naar overzicht
Laat het innerlijk spreken

Centre for conscious creation

Balans tussen denken en voelen

Stacks Image 764
Buizengat 10
3134 AG Vlaardingen

Michel: 0653-848541 Silvia: 0610-698986

Inspirerend blog door Michel Tomaello